www.westerntechnologyplus.com

บริษัท เวสเทิร์น เทคโนโลยี พลัส จำกัด

เราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Lenze

www.westerntechnologyplus.com

เกี่ยวกับเรา

    บริษัท เวสเทิร์น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานระบบอัตโนมัติ ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นเรายังมีแผนกนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันทางเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Lenze โดยทางผู้บริหารจึงได้จัดตั้ง บริษัท เวสเทิร์น เทคโนโลยี พลัส จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทแห่งที่สองเพื่อรองรับลูกค้าในตลาดของสินค้า Lenze ให้เติบโตในตลาด Automation มากขึ้น

   ด้วยนโยบายหลักของผู้บริหาร ต้องจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานสูงสุด เราจึงเลือกเป็นตัวแทนสินค้าจาก Lenze จาก Germany จากประสบการณ์ที่เราได้ใช้สินค้าแบรนด์นี้มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราเชื่อมั่นในสินค้า และพร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเติบโตเคียงคู่กับ Lenze ต่อไป

www.westerntechnologyplus.com

สินค้าของเรา

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Lenze (สินค้าทั้งหมดมาจาก www.lenze.com)